• Congratulations to the following students for receiving a 5 on their AP Science exams!

   

  AP Biology

  Ali Ahmed *STEM
  Abhinav Arya *STEM
  Arnav Chinchankar *STEM
  Shouvik Ghosh *STEM
  Jessica Hoover
  Ishani Kunadharaju *STEM
  Aditya Modi *STEM
  Jhagadeswara Rajavarapu *STEM
  Vasumathi Venkat *STEM
  Srinidhi Venkatesh *STEM
  Jason Zheng *STEM

  AP Chemistry

  Ashritha Akam *STEM
  Aditi Deshmukh *STEM
  Erin Go *STEM
  Evan Keeton *STEM
  Prabhath Nalabothu
  Vincent Nguyen
  Sunrit Panda
  Saketh Sitaram
  Nihal Velagapudi *STEM
  Nandana Vinod *STEM
  Kathleen Zhou *STEM

  AP Physics 1

  Brian Chan *STEM
  Raymond Chen *STEM
  Shruti Garg *STEM
  Arvind Kruthiventy *STEM 

  AP Physics C: Electricity and Magnetism

  Sameer Jain *STEM
  Mervin James *STEM

  AP Physics C: Mechanics

  Mervin James *STEM
  Arvind Kruthiventy *STEM

  AP Environmental Science

  Jeffrey Zhou *STEM