• Edison High School- Mu Alpha Theta

   Advisor: Mrs. L. Harris

   MAT Inductees

   

  Class of 2020

  Astha Adroja

  Brian Chan

  Raymond Chen

  Alan Cheriyan

  Shruti Garg

  Cameron Keating

  Avi N. Kodali

  Arvind Kruthiventy

  Aryan Kumar

  Mansi Masrani

  Darsh Mehta

  Yogesh Ramani

  Lamia Richi

  Stanley Thomas

   

  Class of 2019

   Adrian Villanueva David

  Anjali Desai

  Eeash Amit Gupta

  Abhaysinh Jhala

  Sanjana Kancherla

  Muhammad Inshal Khan

  Rohaina Khan

  Pavanganesh Kolisetty

  Samantha Luu

  Maria Martin

  Praneet Paruchuri

  Rudra Bhadresh Patel

  Aman Patel

  Naitri Patel

  Jenna Pathak

  Syed Sarwar

  Ishita Solanki

  Akhil Varghese

  Shruti Venkatabalakrishan

  Jia Xie Yi

   

   2019

  George

  Alapatt

  Jade

  Bilis

  Gnaneswar

  Chundi

  Elizabeth

  des Ranleau

  Sree

  Gogineni

  Fumika

  Hasegawa

  Jessica

  Hoover

  Sameer

  Jain

  Mervin

  James

  Mehal

  Kashyap

  Deep

  Katara

  Banat

  Khural

  Kareena

  Mohapatra

  Maansi

  Munshi

  Kriti

  Nagunoori

  Bonnie

  Nguyen

  Danielle

  Sabin

  Ashvi

  Patel

  Sanjiv

  Prasad

  Sejal

  Rajagopalan

  Sandeep

  Ramesh

  Samantha

  Ryzewicz

  Ashish

  Shenoy

  Riya

  Singh

  Sophia

  Tan

  Jaymin

  Vakharia

  Johanne

  Vidola

  Niyanta

  Vyas

  Kristy

  Zhang

  Jeffery

  Zhou

   

  2018

  Vaishnav

  Bengeri

  Tarun

  Boddupalli

  Dominick

  Cardinal

  Jishan P

  Desai

  Janushkaa

  Dharmesh

  Tiffany

  Gu

  Rohit

  Kanduri

  Namratha

  Kumar

  Bryan

  Levi

  Kasey

  Milan

  Om

  Panda

  Brandon

  Park

  Vruti

  Patel

  Cristel

  Sarmiento

  Nimita

  Sepaha

  Jitarth

  Sheth

  Neil

  Tank

  Shreya

  Thakur

  Heeral

  Vakil

  Kevin

  Zhang

  Kyle

  Zhang

  Wen ( Regina )

  Zhang

   

  2017

  1.     Athaulhaq Akbar

  2.     Ishan Arya

  3.     Andrew Awad

  4.     Christina Cartisano

  5.     Rebecca Chelli

  6.     David Crowley

  7.     Daniella Denyson

  8.     Pratik Dogra

  9.     Ailis Farawell

  10.  Andrea Hofstra

  11.  Xinhua Huang

  12.  Christopher Jai Kozak

  13.  John Lee

  14.  Akshay Malik

  15.  Angelica Marquez

  16.  Carly Morgan

  17.  Gabriel Mourad

  18.   Angel Obie

  19.    Prachi Parikh

  20.   Joon Park

  21.   Bijal Patel

  22.    Hemani Patel

  23.    Prince Patel

  24.    Sweta Patel

  25.    Camille Poblete

  26.    Sumant Pottepalem

  27.    Malavika Rajeev

  28.   Ingy Razouk

  29.   Samantha Salzone

  30.    Marisa Sandor

  31.    Ashvi Shah

  32.   Shiva Senthilkumar

  33.    Sattwik Tripathy

  34.    Venkatesh Vasudevan

  35.    Navil Zaman

   

  2016

  1.     Nicholas Ryan Alviar

  2.      Anushka Chakraborty

  3.      Tiffany Chi

  4.      Christopher Andrew Cuevas

  5.      Parthi Dasondi

  6.      Vaishnavi P. Dhulkhed

  7.      Yiyi(Sonia) Hua

  8.      Matthew Parker Johnson

  9.      Johnson Lin

  10.   Silas Owiti Okoth

  11.   Rahul Kashyap Saraiya

  12.   Sneh Shah

  13.   Pratik Kumar Sinha

  14.   Rebecca Grace Welch

  15.   Sherwin Yu

  16.   Connie Zhong